HOMESTEAD AMSTERDAM

HOMESTEAD

Officieel is de vertaling van HOMESTEAD: hoeve / boerderij.

Het grootste verschil is dat een boer of boerin met het werk dat ze op de boerderij doen geld verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze werken in de landbouw of veehouderij. En concentreren zich bijvoorbeeld op de teelt van aardappels, de melkveehouderij of verbouwen tarwe.

Een homesteader (dat is dus iemand die op een homestead woont) is meestal geen boer of boerin. De meeste homesteaders verbouwen echter alleen verschillende soorten groenten en fruit voor eigen gebruik. Ze houden dieren om zelfvoorzienend, regionaal en milieubewust te kunnen leven. Bijvoorbeeld kippen voor eigen eieren. Een enkele homesteader verkoopt wellicht ook wat producten maar vaak hebben ze er ook nog een baan naast.

Bij ons is dit het geval! Wij werken allebei in de food business (horeca/-adviesburo) en wonen op de boerderij voor ons plezier en wij proberen zo veel mogelijk een zelfvoorzienend bestaan te creëren.